1. Điều kiện đổi hàng:

  • Các sản phẩm bị nứt hoặc vỡ trong quá trình vận chuyển.
  • Sản phẩm bị lỗi của nhà sản xuất: gửi thiếu hàng, sai mã sản phẩm.

2. Quy trình đổi hàng:

  • Khách hàng liên hệ qua Hotline Đá Nóng Long Nhiên số 0932.770.962 để thông báo tình trạng đơn hàng cần đổi.
  • Gửi ảnh chụp hiện trạng đơn hàng qua Zalo số 0932.770.962
  • Tư vấn viên Đá Nóng Long Nhiên sẽ xác nhận thông tin và hỗ trợ đổi hàng.
  • Đóng gói hàng mới và gửi đối tác vận chuyển.
  • Liên hệ khách hàng xác nhận đơn hàng.

Trân Trọng !