• Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

  Phạm vi chúng tôi thu thập thông tin của khách hàng

  • Họ và tên: …………………………………………
  • Địa chỉ: ……………………………………………..
  • Điện thoại: ……………………………………….
  • Email: ……………………………………………….

  Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

  • Việc thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Đá Nóng Long Nhiên cần Quý Khách cung cấp. Để chúng tôi có thể liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
  • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  Phạm vi sử dụng thông tin

  Đá Nóng Long Nhiên sử dụng thông tin thành viên để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến các thành viên;
  • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa thành viên và Đá Nóng Long Nhiên
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài Đá Nóng Long Nhiên

  Thời gian lưu trữ thông tin

  • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Đá Nóng Long Nhiên.

  Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • Tên Tổ chức: ĐÁ NÓNG LONG NHIÊN
  • Địa chỉ: 284/22/15 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: 0932 770 962

  Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

  • Thông tin cá nhân của thành viên trên sẽ được Đá Nóng Long Nhiên cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên. Đá Nóng Long Nhiên sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
  • Ban quản lý Đá Nóng Long Nhiên yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  Cảm Ơn Sự Hợp Tác Của Quý Khách Hàng.

  Trân Trọng !